• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg
  • 10.jpg

W naszej szkole w dniu 25 października  odbył się XXIII Konkurs wiedzy o kampanii wrześniowej 1939 roku. W sumie w konkursie wzięło udział 36 uczniów z 6 szkół biłgorajskich, w tym  23 uczniów szkół podstawowych, 7 uczniów gimnazjum i 6 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Nagrody w konkursie ufundowało Starostwo Powiatowe w Biłgoraju. Wśród 15 uczniów reprezentujących naszą szkołę największa liczbę punktów uzyskał  Michał Dziura z V c.

Drużynowo szkoły podstawowe:

I – Szkoła Podstawowa nr 5 w Biłgoraju im. Ks. Jana Twardowskiego (drużyna I)

II – Szkoła Podstawowa nr 5 w Biłgoraju im. Ks. Jana Twardowskiego (drużyna II)

III - Szkoła Podstawowa nr 3 w Biłgoraju

IV - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego  w Biłgoraju (drużyna I)

V - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego  w Biłgoraju (drużyna II)

VI - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego  w Biłgoraju (drużyna IV)

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego  w Biłgoraju (drużyna III)

Gimnazja

I miejsce Powiatowe Gimnazjum nr im. ONZ w Biłgoraju drużyna I

II miejsce Powiatowe Gimnazjum nr im. ONZ w Biłgoraju drużyna II

III Gimnazjum św. Jadwigi Królowej w Biłgoraju 

Szkoły ponadgimnazjalne

I miejsce -  Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju (drużyna I)

II miejsce -  Liceum ONZ w Biłgoraju

Indywidualnie szkoły podstawowe

I – Michał Dziura SP nr 1

II – Martyna Krzemińska SP nr 5

II – Jakub Bury SP nr 5

III – Lidia Gozdecka SP nr 5

III – Mateusz Maciejewski SP nr 5

III – Bartosz Kozak SP nr 3

III – Sylwia Szlachta SP nr 5 

Gimnazja

I – Julia Rębacz, Gimnazjum ONZ w Biłgoraju

I – Szymon Krzemiński, Gimnazjum ONZ w Biłgoraju

II –  Piotr Łaba,  Gimnazjum ONZ w Biłgoraju

III – Filip Świtała, Gimnazjum ONZ w Biłgoraju

III – Karol Deryło, Gimnazjum ONZ w Biłgoraju

Szkoły ponadgimnazjalne

I– Anna Oleszek, ZSZiO w Biłgoraju

II – Anna Oleszek,  ZSZiO w Biłgoraju

III – Jakub Pecka, ZSZiO w Biłgoraju

III – Łukasz Borek, LO im. ONZ w Biłgoraju