• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg
  • 10.jpg

„Sztandar to symbol, świętość. 
Jego miejsce tkwi gdzieś między hymnem narodowym a przysięgą wojskową”.

Stefan Kardynał Wyszyński 

W życiu każdej społeczności zdarzają się momenty, które utwierdzają jej tożsamość i wyznaczają bieg działalności na długie lata. Dla naszej szkoły taki moment miał miejsce 18 czerwca 2001 roku, kiedy to szkoła otrzymała imię Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego i pierwszy sztandar oraz 20 września 2023 roku, kiedy to ustanowiono, poświęcono i nadano nowy sztandar.

20 września 2023 r.  to dzień bardzo ważny dla społeczności naszej szkoły. Dzień, na który czekaliśmy od dwóch lat. O godz. 11:00 w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny odprawiona została uroczysta Msza Święta, podczas której ksiądz biskup Marian Rojek poświęcił nowy sztandar szkoły. Uroczyście wybrzmiały słowa: Błogosławiony bądź Panie i Boże nasz, który przez Syna Twojego Jezusa Chrystusa, powołałeś do życia twój Kościół Święty, jako sztandar wzniesiony dla narodów, aby rozproszone dzieci Boże zgromadziły się w jedno. Pobłogosław ten sztandar Szkoły Podstawowej nr 1 im. Błogosławionego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego, aby ci, którzy się wokół niego gromadzą i którym on przewodzi, przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny zawsze przyznawali się do Chrystusa i aby nikt z tych, którzy wspólnie się modlą i wspólnie uświęcają, nie zginął, lecz by wszyscy doszli do wiecznej szczęśliwości. O to Cię prosimy przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Po ceremonii poświęcenia, już w budynku szkoły, nastąpiło przekazanie przez przedstawicieli rodziców nowego sztandaru na ręce Dyrektora szkoły, który następnie przekazał go młodzieży z pocztu sztandarowego.

Po przekazaniu sztandaru nastąpiła jego prezentacja, po której zgromadzeni na uroczystości mieli okazję obejrzeć część artystyczną w wykonaniu uczniów naszej szkoły. Przybliżyli oni ważne z punktu widzenia historii wydarzenia, które miały miejsce w naszej Ojczyźnie, dla których komentarzem były słowa Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

Na zakończenie głos zabrali zaproszeni goście, którzy w swych wypowiedziach podkreślili wyjątkowy charakter tej uroczystości.

Uroczystość poświęcenia nowego sztandaru była wzruszającym i doniosłym momentem nie tylko dla nas, społeczności szkolnej, ale również dla wszystkich, którzy z radością i dumą w niej uczestniczyli. Przyjęliśmy poświęcony sztandar z nadzieją, że wartości, których jest on symbolem, będą przyświecały szkole i jej uczniom oraz będą wyznaczały drogę jej dalszego rozwoju. 

Sztandar to znak jedności, który zobowiązuje. Wzywa do zjednoczenia sił, umysłów i pracy jako jedna rodzina. Na sztandarze naszej szkoły zostały wypisane słowa: BÓG, HONOR, OJCZYZNA. Te słowa zobowiązują do szukania Prawdy Objawionej przez Boga, kierowania się w życiu Sprawiedliwością, budowania relacji opartych na wzajemnym szacunku i umiłowaniu Ojczyzny. Te słowa wypisane na sztandarze wzywają, byśmy szli drogą wiary, prawdy i miłości.

Jeśli potraktujemy ten sztandar jako wskazanie na przyszłość, to praca, nauka i wszelkie wartości w naszym życiu będą miały sens, będą nadzieją na przyszłość.