• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg
  • 10.jpg

Kilkuletnią tradycją jest udział społeczności szkolnej w ogólnopolskiej kampanii „Gorączka Złota PCK”. Akcja co roku spotyka się z pozytywnym odbiorem wśród uczniów, którzy dzięki niej od najmłodszych lat uczą się bezinteresownie pomagać innym. Rok szkolny 2022/2023 przyniósł nam tytuł zwycięzcy! Dzięki ogromnemu zaangażowaniu dzieci i młodzieży udało się zebrać 130,8 kg monet 1, 2 i 5 groszowych.
Pozyskane fundusze wykorzystano na wypoczynek letni dla dzieci.
Dziękujemy za dobre serca i nie ustawajmy w pomocy.