• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg
  • 10.jpg

Zgodnie z tradycją naszej szkoły, 9 października 2023 r. odbyła się uroczystość ślubowania uczniów klas I. Zebranym w sali gimnastycznej, wystrojonym w kolorowe „akademickie czapki" pierwszakom towarzyszyli wzruszeni rodzice oraz wychowawczynie.

Centralne miejsce w czasie trwania oficjalnej części uroczystości zajął nowy sztandar naszej szkoły. Zanim pierwszaki zostały przyjęte do grona uczniów, musiały wykazać się umiejętnościami śpiewu i recytacji. Piękna recytacja wierszy i wykonanie piosenek udowodniły, że są świetnie przygotowane, by zostać pełnoprawnymi uczniami naszej szkoły. Występy dzieci spotkały się z bardzo ciepłym przyjęciem, a mali artyści po każdym występie byli nagradzani gromkimi brawami.

Dzieci z czterech klas pierwszych ślubowały „być dobrym i uczciwym”, „szanować rodziców i nauczycieli” i „uczyć się tego, co piękne”.

Po ślubowaniu, poprzez symboliczne dotknięcie ołówkiem ramienia, każde dziecko z klasy pierwszej zostało pasowane na ucznia naszej szkoły. Na pamiątkę tego niecodziennego wydarzenia pierwszaki otrzymały od wychowawczyń kolorowe dyplomy i legitymacje szkolne. Po części oficjalnej była chwila na pamiątkowe zdjęcia.

Dzień ślubowania klas pierwszych był świętem całej naszej szkoły. Mamy powody do radości, przybyło nam bowiem tylu wspaniałych uczniów, którym życzymy wiele radości, wspaniałych kolegów i koleżanek oraz całe mnóstwo sukcesów w szkole.