• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg
  • 10.jpg

W marcu 2022 r. szeroko otworzyliśmy swoje drzwi dla tych, którym wojna odebrała to, co dla wszystkich dzieci najważniejsze: dom i bezpieczeństwo. W chwili obecnej w naszej szkole uczy się 27 uczniów pochodzących z Ukrainy. Dzieci te w większości szybko zaaklimatyzowały się w środowisku szkolnym, opanowując język polski oraz zawierając nowe znajomości z polskimi rówieśnikami.

Ponieważ najlepszą drogą do zbudowania przyjacielskich relacji jest wspólna praca, nauka i zabawa, 19 grudnia 2023 r., dzięki staraniom dyrekcji, opiekunów Samorządu Uczniowskiego oraz nieocenionej pomocy pani Svitlany Polukeievej, odbyło się przedświąteczne spotkanie. Informacje na temat świąt na Ukrainie, przekazane w formie atrakcyjnej prezentacji, uświadomiły uczestnikom spotkania, jak wiele łączy nasze narody chociażby w kwestii obchodów Świąt Bożego Narodzenia. Śpiew tradycyjnych kolęd polskich i ukraińskich, który rozbrzmiewał, przypominał wszystkim, że już naprawdę wkrótce święta. A skoro święta, to był poczęstunek w formie tradycyjnego makowca i pierniczków, zagadki oraz rozwiązywanie quizu sprawdzającego znajomość polskich tradycji. Nie zabrakło także życzeń złożonych przez dyrekcję szkoły i nieśmiało, w formie wiersza, przez najmłodszego ucznia z Ukrainy. Były również drobne, słodkie prezenty, a oczy wszystkich obdarowanych dzieci rozbłysnęły radością i pojawiła się w nich iskierka nadziei i wiary, że wokół nich są dobrzy ludzie, którzy potrafią dzielić się sercem. 

Było gwarno i radośnie. Czas świąt zawsze łączy, wzrusza i daje nadzieję. Wierzymy, że to sympatyczne, przedświąteczne spotkanie zaowocuje dalszymi, ciepłymi i serdecznymi relacjami.