• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg
  • 10.jpg

W dniu 10 kwietnia 2024 r. uczniowie trzech naszych klas: 5d, 6a i 6d wzięli udział w pieszym przejściu po terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego. Celem wycieczki było poznanie różnorodności i bogactwa przede wszystkim flory Roztoczańskiego Parku w czasie wiosennej wegetacji. Jednocześnie wędrówka jednymi z najpiękniejszych zakątków Roztocza  miała upamiętnić 50 lat istnienia Parku.

Wyruszyliśmy z Górecka Nowego najpierw trasą rowerową Parku (oznaczenia żółte) do Florianki. Wędrując mieszanym lasem, a na koniec piękną aleją modrzewiową, dotarliśmy do budynków dawnego folwarku, obecnie siedziby Stajennej Hodowli Konika Polskiego. Uczniowie mogli z bliska obserwować koniki polskie – symbol Parku, których przodkami były dzikie tarpany zamieszkujące część wschodnią Europy.

Przeszliśmy też częścią ścieżki dendrologicznej, pozostałości po dawanej szkółce krzewów i drzew ozdobnych, założoną na początku XX w. przez leśników Ordynacji Zamoyskiej. Podziwialiśmy sędziwy dąb Florian, przy klonowej alei wiodącej przez wioskę. Zatrzymaliśmy się przy dawnej gajówce ordynackiej, dzisiaj izbie muzealnej Parku.

Z Florianki ruszyliśmy pieszym szlakiem (oznaczenia czerwone) na cmentarz w wiosce Sochy,  gdzie 1 czerwca 1943 roku niemieccy okupanci zamordowali jej wszystkich mieszkańców. Uczniowie mieli możliwość uczczenia pamięci zamordowanych 182 mieszkańców wioski.

Przedostatnim etapem pieszej wędrówki było przejście przez obszar ochrony ścisłej Parku, Bukowa Górę. Uczniowie obserwowali wiosenną szatę roślinną: buczyny karpackiej, boru jodłowego i boru sosnowego.

Na koniec, dzięki gościnności Dyrekcji RPN, mogliśmy przy Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym Parku odpoczywać i konsumować przy ognisku turystyczny posiłek. W wyciecze towarzyszyli na uczniowie zaprzyjaźnionych szkół z Gromady i Korytkowa. Dużego. W poznawaniu historii, przyrody i fauny RPN pomagała uczniom karta rajdu opracowana dla tego przejścia przez pana Piotra Kiełbasę, nauczyciela naszej szkoły.