• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg
  • 10.jpg

23 kwietnia 2024 roku nasza szkoła była organizatorem XV edycji Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Kulturze Polski, Krajów Anglojęzycznych i Niemieckojęzycznych „The Globetrotter”.

Konkurs został objęty Honorowym Patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty, Burmistrza Miasta Biłgoraja Janusza Rosłana, Starosty Biłgorajskiego Andrzeja Szarlipa, Rady Miasta Biłgoraja oraz Oddziału PTTK w Biłgoraju.

Do udziału w konkursie zgłosiło się 42  uczniów reprezentujących 12 szkół podstawowych województwa lubelskiego. Uczestnicy rywalizowali w trzech konkurencjach indywidualnych, tj. test wiedzy z zakresu historii i kultury Polski, krajów anglojęzycznych i niemieckojęzycznych, wykazując się nie tylko wiedzą na temat ważnych wydarzeń historycznych, symboli, literatury czy sztuki tych państw, ale także bardzo dobrą znajomością języka angielskiego i niemieckiego.

Konkurencja czwarta wymagała pracy zespołowej oraz umiejętności posługiwania się technologiami informacyjno - komunikacyjnymi w celu przygotowania prezentacji lub filmu.

Celem konkursu jest motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego i niemieckiego, pogłębianie wiedzy uczniów z zakresu kultury i historii Polski, krajów anglojęzycznych oraz krajów niemieckojęzycznych, kształtowanie postawy szacunku wobec tradycji i kultury własnego narodu oraz innych narodów oraz wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu ich talentów językowych, a także rozwijanie kompetencji informatycznych i społecznych

Komisja konkursowa wyłoniła 9 laureatów konkurencji indywidualnych oraz 10 laureatów konkurencji zespołowej, który otrzymali nagrody ufundowane przez Burmistrza miasta Biłgoraja, Starostę Biłgorajskiego, Radę Miasta Biłgoraj, Wydawnictwo Pearson, Wydawnictwo Macmillan oraz Wydawnictwo Oxford University Press.

Wyniki konkursu „The Globetrotter”:

Laureaci kategorii test wiedzy z zakresu historii i kultury Polski (konkurencja indywidualna):
I miejsce - Marcel Leńczuk - Szkoła Podstawowa nr 2 im Marszałka Józefa Piłsudskiego  w Tomaszowie Lubelskim,
II miejsce – Zofia Dobrowolska - Szkoła Podstawowa nr 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelski,
III miejsce – Filip Sokołowski - Szkoła Podstawowa w Dębinie.

Laureaci kategorii test wiedzy z zakresu historii i kultury krajów anglojęzycznych (konkurencja indywidualna):
I miejsce – Zuzanna Karasek - Szkoła Podstawowa w Dębinie,
II miejsce -  Błażej Osuch - Szkoła Podstawowa im. Zofii Krawieckiej w Majdanie Starym,
III miejsce – Hanna Bosak - Szkoła Podstawowa Nr 5 im Księdza Jana Twardowskiego w Biłgoraju.

Laureaci kategorii test wiedzy z zakresu historii i kultury krajów niemieckojęzycznych (konkurencja indywidualna):
I miejsce – Adam Mełges  - Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Błogosławionego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju,
II miejsce – Aleksandra Pochodaj - Szkoła Podstawowa Nr 5 w Biłgoraju im. Księdza Jana Twardowskiego w Biłgoraju,
III miejsce – Andżelika Smoter - Szkoła Podstawowa Nr 5 w Biłgoraju im. Księdza Jana Twardowskiego w Biłgoraju. 

Laureaci kategorii prezentacja multimedialna/film (konkurencja zespołowa):

I miejsce –  Milena Bednarz, Maksymilian Muda, Jan Strzęciwilk - Szkoła Podstawowa Nr 5 w Biłgoraju im. Księdza Jana Twardowskiego w Biłgoraju,
II miejsce ex aequo - Martyna Kaczor, Natalia Kwik, Liliana Stanicka - Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Błogosławionego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju,
II miejsce ex aequo - Magdalena Kita; Amelia Anioł - Szkoła Podstawowa nr 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim,
III miejsce - Bartłomiej Mirzwa, Michał Makochon - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Suścu.

Fundatorami poczęstunku dla uczestników konkursu był PTTK oddział w Biłgoraju, Ciastkarnia „Marcyś”, Cukiernia Piekarnia Kotowski, Piekarnia Borowiec.

Laureatom konkursu „The Globetrotter” gratulujemy, a Patronom i Sponsorom wydarzenia składamy serdeczne podziękowania.