Podręczniki do religii obowiązujące w roku szkolnym 2022/2023

Trzylatki: „Radosne dzieci Boże”,  D. Kurpiński, J. Snopek, Wydawnictwo Jedność, Kielce  

Czterolatki: „Świat dziecka Bożego”, D. Kurpiński, J. Snopek, Wydawnictwo Jedność, Kielce 

Pięciolatki: „Spotkania dzieci Bożych”, D. Kurpiński, J. Snopek, Wydawnictwo Jedność, Kielce

Sześciolatki: „Tak! Jezus mnie kocha”, red. ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, Wydawnictwo Jedność, Kielce

Uwaga! Podręcznik kupują 5 i 6-latki, 3 i 4-latki pracują bez książek.

Klasa I
„Poznaję Boży świat” - podręcznik. Ks. dr K. Mielnicki,  E. Kondrak, Wydawnictwo Jedność, Kielce

Klasa II
Odkrywam królestwo Boże”podręcznik. Ks. dr K. Mielnicki,  E. Kondrak, Wydawnictwo Jedność, Kielce

Klasa III
„Poznaję Jezusa”  - podręcznik i ćwiczenie.  Ks. dr K. Mielnicki,  E. Kondrak, Wydawnictwo Jedność, Kielce

Klasa IV
„Jestem Chrześcijaninem”podręcznik i ćwiczenie. Red. Ks. Stanisław Łabendowicz.  Wydawnictwo Ave, Radom

Klasa V
„Szczęśliwi, którzy szukają prawdy” – podręcznik i ćwiczenie. Ks. dr  K. Mielnicki, E. Kondrak. Wydawnictwo Jedność Kielce

Klasa VI
Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno” – podręcznik i ćwiczenie. Ks. dr  K. Mielnicki, E. Kondrak. Wydawnictwo Jedność Kielce

Klasa VII
„Szczęśliwi, którzy czynią dobro”podręcznik i ćwiczenie.  Ks. dr K. Mielnicki,  E. Kondrak, Wydawnictwo Jedność, Kielce

Klasa VIII
„Aby nie ustać w drodze”podręcznik i ćwiczenie.  Red.  Ks. Stanisław Łabendowicz.  Wydawnictwo Ave, Radom