W ramach obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych nasza  biblioteka szkolna przystąpiła do ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w czytaniu na przerwie – „Przerwa na czytanie”. Do akcji przystąpiliśmy po raz pierwszy, aby spróbować, jak taka akcja u nas się sprawdzi. Czytanie na przerwach zorganizowane zostało w czytelni biblioteki szkolnej w dniu 1 października 2021r.. Pomysł zrodził się po wrześniowej akcji  Głośnego Czytania, kiedy to Aktyw biblioteczny czytał w oddziałach przedszkolnych naszej szkoły, a po powrocie zorganizowaliśmy głośne czytanie na przerwach w bibliotece. Wtedy czytaliśmy głośno jedną książkę „Cudownego chłopaka” . W dniu przerwy na czytanie każdy uczestnik czytał dowolną wybraną, ulubioną książkę. W bieżącym roku szkolnym ograniczyliśmy się z przerwą na czytanie do przestrzeni czytelni biblioteki szkolnej. W przyszłym roku spróbujemy rozszerzyć akcję na terenie szkoły.