Kolejni uczniowie mieli okazję zobaczyć wirtualny świat przy użyciu okularów VR. Klasa 5a wzięła udział w niecodziennej lekcji języka polskiego, która została urozmaicona o okulary VR. Zajęcia były poświęcone ćwiczeniom redakcyjnym mającym na celu skonstruowanie w języku polskim opisu krajobrazu. Uczniowie mogli obejrzeć w okularach VR najciekawsze miejsca w Polsce i Europie, a następnie dokonać opisu tego co zobaczyli. Okulary wywołały wiele emocji, wszyscy byli zachwyceni efektem jaki mogą dostrzec dzięki „Laboratoriom przyszłości” i okularom VR.

Kluczową cechą VR jest interakcja (ang. interaction), czyli możliwość kontroli nad przedstawionym obrazem oraz sterowania obiektami, które znajdują się w wirtualnym świecie (na przykład zmiana ich stanu, wyglądu, położenia). Kolejną właściwością jest imersja (ang. immersion), czyli subiektywne odczucie bycia zanurzonym w wirtualnym świecie, związane z odcięciem się użytkownika od bodźców z otaczającego go świata rzeczywistego i zastąpienie ich kompatybilnymi bodźcami ze świata wirtualnego. Intensywność poczucia imersji w środowisku VR jest ściśle powiązana z wyobraźnią (ang. imagination) użytkownika. Bez użycia wyobraźni nie ma możliwości pełnego zanurzenia się w wirtualnej rzeczywistości. Dla pokolenia młodzieży korzystającej z gier komputerowych i wideo, kontakt z elektronicznymi gadżetami jest czymś naturalnym, a zarazem atrakcyjnym.

Dzieci bardzo chętnie sięgają po gogle, joysticki, kontrolery, konsole, tablety. Dobrze jest pokazywać im, że nowoczesne technologie służą nie tylko rozrywce, ale także mogą uczyć i trenować różnorakie umiejętności. Dlaczego więc nie wykorzystać rzeczywistości wirtualnej, aby zachęcić dzieci do nauki?