• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg
  • 10.jpg

Spieszymy poinformować, że nasza szkoła otrzymała tytuł Naukowej Szkoły Ignacego w ogólnopolskim konkursie „Być jak Ignacy”, propagującym polską myśl naukową i wiedzę o wynalazcy i przedsiębiorcy Ignacym Łukasiewiczu.

Tytuł dla swojej szkoły zdobyli uczniowie należący do utworzonego w ramach konkursu Koła Naukowego „Odkrywcy”, realizującego wspólnie z nauczycielem innowację przyrodniczą „Uczenie przez doświadczenie”. Koło, którego opiekunem jest pani Alicja Chudy, nauczyciel biologii i przyrody, powstało z inicjatywy uczniów, którzy wykazywali chęć udziału w takich zajęciach, byli zainteresowani samodzielnym poznawaniem przyrody poprzez różne eksperymenty. W ciągu 5 miesięcy uczniowie wykonywali zadania (eksperymenty, projekty) określone w regulaminie oraz przygotowywali prezentacje swoich dokonań. Szczególnie istotne było to, iż mogli realizować własne pomysły. Tytuły Naukowej Szkoły im. Ignacego Łukasiewicza trafiły do tych szkół z całej Polski, w których uczniowie przeprowadzili najciekawsze działania promujące naukę. Z każdego województwa tylko jedna placówka otrzymywała ten zaszczytny tytuł. Nasza szkoła okazała się najlepsza w województwie lubelskim, a za zdobycie tytułu otrzymała w ramach konkursu 8000 złotych.

„Być jak Ignacy” to program edukacyjny połączony z konkursem dla szkół podstawowych, które mogą ubiegać się o tytuł Naukowej Szkoły im. Ignacego Łukasiewicza i nagrody. W ramach projektu uczniowie wraz z nauczycielami założyli koła naukowe, dzięki którym poszerzali wiedzę z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych, korzystając z nowoczesnych narzędzi edukacyjnych przygotowanych przez twórców programu. Organizatorem ogólnopolskiego konkursu dla szkół jest Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza.

GRATULUJEMY!!!