• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg
  • 10.jpg

Tak można powiedzieć o  naszej uczennicy Martynie Bednarz z kl. VII b, która zajęła 2. miejsce w V  Powiatowym Konkursie Literacko-Czytelniczym „Podróż do świata książki”. Tegoroczna edycja poświęcona była życiu i twórczości Juliusza Słowackiego, ze szczególnym uwzględnieniem dramatu „Balladyna”. W 2019 roku mija 210. rocznica urodzin i 175. rocznica śmierci jednego z najwybitniejszych przedstawicieli literatury polskiej okresu romantyzmu.

Konkurs odbył się 30 maja 2019 roku w gościnnych progach LO im. ONZ. Składał się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Zadaniem uczestników było rozwiązanie testu ze znajomości utworu „Balladyna” oraz życia i twórczości Juliusza Słowackiego. Ustana część konkursu polegała
na przeczytaniu fragmentu wybranej powieści. Martyna zaprezentowała fragment książki „Dziewczynka w czerwonym płaszczyku” R. Ligockiej.

Serdecznie gratulujemy Martynie i życzymy sukcesów w przyszłości.