• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg
  • 10.jpg

Od 1953 roku Instytut Fizyki UMCS oraz Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Fizycznego organizują Pokazy z fizyki. Jest to impreza o najdłuższej tradycji w kraju wśród sobie podobnych. Jej inicjatorem był profesor Wacław Staszewski. Pokazy są przeznaczone głównie dla uczniów, nauczycieli, a także dla wszystkich innych osób zainteresowanych fizyką.

Ideą Pokazów z fizyki jest popularyzacja fizyki i pomoc w jej nauczaniu poprzez prezentację tematycznie dobranych, interesujących, a nieraz wręcz fascynujących eksperymentów. Pokazywane są zarówno eksperymenty trudne lub niemożliwe do wykonania w warunkach szkolnych, jak również takie, które przy pomocy najprostszych środków można powtórzyć w domu. Każdego roku, w atmosferze wspólnej zabawy z fizyką, grupa naszych uczniów bierze udział w pokazach.

W tym roku gościliśmy na wydziale fizyki UMCS 28 września. 56 uczniów klas ósmych mogło zobaczyć już sześćdziesiąte drugie Pokazy z fizyki. "Ruch obrotowy", "Płyny", "Elektrostatyka", "Światło i oko" to tematy tegorocznych pokazów. Nasi uczniowie z zainteresowaniem obserwowali, a także brali czynny udział w pokazach.