• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg
  • 10.jpg

We wtorek 20 września 2022 r. odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę hali sportowej, która powstaje przy naszej szkole. Wydarzenie odbyło się z udziałem wielu zaproszonych gości, m.in. p. Krzysztofa Grabczuka Posła na Sejm RP, p. Beaty Strzałki Posła na Sejm RP, p. Michała Mulawy Wicemarszałka Województwa Lubelskiego, p. Marzeny Poździk przedstawiciela Lubelskiego Kuratora Oświaty, przedstawicieli Banku Gospodarstwa Krajowego w osobach p. Beaty Zielonki i p. Michała Mączki, p. Janusza Rosłana Burmistrza Miasta Biłgoraja, radnych Rady Miasta Biłgoraja, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych, placówek oświatowych i spółek.

Podczas swojego przemówienia Burmistrz Biłgoraja p. Janusz Rosłan podkreślał ogromną potrzebę budowy takiego obiektu Biłgoraju. Zaznaczył, że niemal codziennie odbywają się zajęcia dla ponad 1000 dzieci i młodzieży, a budowa tej hali sportowej, spełniającej najwyższe standardy wynikające z międzynarodowych przepisów związków sportowych, pozwoli rozwijać umiejętności młodego pokolenia.

Do ruchu, aktywności fizycznej i uprawiania sportu przez dzieci i młodzież zachęcał poseł Krzysztof Grabczuk. O współpracy z rządem i inwestycjach w infrastrukturę mówił wicemarszałek Michał Mulawa. Andrzej Łagożny, członek Zarządu Powiatu mówił o trosce, jaką sport i wychowanie sportowe dzieci i młodzieży trzeba otaczać.

Inwestycja, która powstaje przy naszej szkole ma kosztować ponad 15 mln zł., z czego ponad 2 mln zł. to środki otrzymane w ramach programu Sportowa Polska, a ponad 9 mln zł., to wsparcie finansowe z Rządowego Funduszu Polski Ład.    

Do końca listopada 2023 roku, ma powstać budynek pełniący funkcję obiektu sportowego z boiskami do gry w piłkę ręczną, siatkówkę i koszykówkę. W obiekcie przewidziano także zaplecze sanitarne oraz magazynowe, a na parterze budynku salę do rehabilitacji wraz z zapleczem szatniowym. Hala wyposażona będzie w trybuny dla 300 osób. Obok głównej hali o wymiarach około 35 na 45 m i wysokości ponad 11 m i kubaturze ponad 16 tys. m2, powstanie siłownia zewnętrzna i amfiteatr, w którym będzie można prowadzić „zielone lekcje”.

Po wystąpieniach zaproszonych gości, został odczytany przez p. Andrzeja Czacharowskiego Akt Erekcyjny, w którym znalazły się informacje pozostawione dla potomnych, na temat obecnych władz Polski, naszego województwa, powiatu, gminy i szkoły, inicjatorach budowy, projektancie i wykonawcy robót. Na akcie swoje podpisy złożyli wszyscy obecni na uroczystości goście, po czym został on umieszczony w specjalnej kapsule i wmurowany w fundamenty powstającego obiektu.

Pokazy sportowe i taneczne w wykonaniu uczniów naszej szkoły zakończyły wtorkowe wydarzenie.