• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg
  • 10.jpg

Jak przekazać sztandar i co robić, gdy grają hymn narodowy? Odpowiedzi na te i inne pytania dotyczące ceremoniału z udziałem pocztu sztandarowego otrzymali uczniowie i nauczyciele ze szkół podstawowych i średnich, którzy w piątek 29 listopada 2019 r. uczestniczyli w naszej szkole w szkoleniu z musztry oraz zachowania się przy sztandarze. Szkolenie zorganizował Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej i Wojska Obrony Terytorialnej, by uroczystości religijno - patriotyczne miały godną oprawę, a dzieci i młodzież umiały się odnaleźć w ceremoniale.

Celem szkolenia było przedstawienie udziału pocztu w uroczystościach religijno - patriotycznych, zarówno podczas tej części, która odbywa się w kościele, wejścia do świątyni, zachowania oraz wyjścia, przemarszu oraz udziału przy pomniku, podczas odśpiewania hymnu narodowego i wciągnięcia flagi na masz

Podczas szkolenia omówiono symbolikę i znaczenie pocztu sztandarowego, podstawowe chwyty sztandaru oraz zasady zachowania się pocztów sztandarowych podczas uroczystości państwowych i religijnych. Wojskowi instruktorzy przeprowadzili również trening praktyczny, podczas którego uczniowie ćwiczyli podstawowe chwyty sztandarem, a także postawy, prezentowanie, wystąpienie, marsz, zwroty, przekazanie, zatrzymanie i zmiany szyku pocztu sztandarowego podczas uroczystości.

Trening praktycznego doskonalenia zasad ceremoniału wojskowego pod kierunkiem doświadczonych szkoleniowców była dla uczniów cennym i wartościowym doświadczeniem. Wiedza uzyskana podczas szkolenia pomoże opiekunom w jeszcze lepszym przygotowaniu pocztu sztandarowego do udziału w szkolnych oraz patriotyczno - religijnych uroczystościach.