• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg
  • 10.jpg

„Szczególnym przedmiotem medytacji
uczyńcie postać niezapomnianego
Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
jego osobę, jego naukę, jego rolę
w jakże trudnym okresie naszej historii…
Podejmijcie to wielkie i trudne dzieło,
dziedzictwo przeszło tysiącletniej historii, na którym on,
Kardynał Stefan, Prymas Polski, dobry pasterz,
Wycisnął trwałe, niezatarte piętno…
Niech podejmie je cały Kościół i cały Naród.
Każdy na swój sposób,
Tak jak Bóg i własne sumienie mu wskazują.
Podejmijcie i prowadźcie je ku przyszłości.”  Św. Jan Paweł II

Nie można go nie znać. Jeśli do tej pory niewiele o nim słyszałeś, czas na spotkanie. Mamy ku temu niezwykłą okazję – beatyfikację tego wielkiego Polaka. Warto się do niej dobrze przygotować poznając nie tylko historię jego życia, ale także wartości, jakimi się kierował i jakich nauczał. Przez kolejne miesiące zapraszamy Cię do wzięcia udziału w przygodzie, jaką będzie formacja serca i sumienia zgodnie z nauczaniem Księdza Prymasa. Raz na miesiąc na naszej stronie internetowej pojawi się wartość promowana przez Kardynała Wyszyńskiego, nad którą będziemy chcieli podjąć głębszą refleksje.

Stefan Kardynał Wyszyński, zwany Prymasem Tysiąclecia, sprawował urząd Prymasa Polski w latach 1948-1981. Przeprowadził Kościół w Polsce przez próg rocznicy tysiąclecia chrztu. Człowiek ogromnej wrażliwości i pokory, a jednocześnie bardzo stanowczy w sprawach Kościoła i Ojczyzny. W lipcu 1981 roku, po jego śmierci, Ojciec Święty Jan Paweł II w liście do Polaków napisał:

„Jako nieustraszony rzecznik człowieka oraz jego nienaruszalnych praw w życiu osobistym, rodzinnym, społecznym i narodowym, stał się zmarły Prymas szczególnym przykładem żywej miłości do Ojczyzny i musi być policzony jako jeden z największych mężów w jej dziejach.”

Niech te kilka miesięcy spędzonych z Czcigodnym Sługą Bożym Stefanem Kardynałem Wyszyńskim będzie okazją na spojrzenie na swe życie. W refleksji pomoże nam książka Anny Marii Kolberg „Kochać Ojczyznę ze Stefanem Kardynałem Wyszyńskim”. Serdecznie zapraszamy do wspólnej przygody.

Wartość: RODZINA

 Z nauczania Księdza Prymasa:

„Naród, w którym rozłożona została rodzina – zanika. Istnieje bowiem biologiczna zależność i więź między rodziną a narodem [...] Naród stanowi ochronę dla rodziny i odwrotnie. W ciężkich czasach bytu narodowego, gdy nie mieliśmy wolności politycznej naród ze wszystkimi swoimi wartościami chronił się w zaciszu i dyskrecji życia rodzinnego. Pamiętam, jak będąc małym chłopcem uczyłem się w domu historii Polski na 24 obrazkach, które ojciec mój wyciągnął gdzieś z ukrycia. Czytaliśmy tę książkę podczas długich zimowych wieczorów. Jakże wiele z tamtych czasów zapadło mi w duszę do dziś dnia. Naród musi uznać prawa rodziny, a zwłaszcza prawo do jej trwałości. I nic z tego przeciwko temu podejmować nie może, bo szkodziłby sam sobie. Na służbie rodziny musi być cały dorobek narodu – jego język, dzieje, obyczaj i tradycje.”

„To jest wielki program narodowy, wypowiedziany u stóp Jasnej Góry: umacniać jedność Narodu, przez umacnianie jedności w rodzinie, A jedność serc! – Gdzież ona się bardziej wychowuje, jak nie w rodzinie, gdzie z jedności serca męża i żony rodzi się jedność całej rodziny. Na przykładzie wierności obojga, pielęgnuje się z kolei wierność wobec rodziców i rodzeństwa między sobą.”

Komentarz:

Pan Bóg umieścił Cię w konkretnym miejscu i wśród konkretnych ludzi – nie dlatego, by wystawić Cię na próbę lub utrudnić życie, ale byś rozwinął w sobie dobro, piękno i miłość, jakie w Tobie złożył. Inni są dla Ciebie jak lustro, w którym możesz zobaczyć swój wzrost lub zagubienie. 

Od stworzenia świata Pan Bóg realizuje swoje zamiary przez  rodzinę. To nie nasz pomysł, ale Jego plan. W rodzinie mały człowiek uczy się żyć; w niej od początku czuje się kochany i bezpieczny; w niej buduje relacje. Chociaż rodziny wydają się żyć swoim życiem, to od nich zależy los całego Narodu. Jeśli nasze rodziny będą skłócone nasza Ojczyzna nie ma przyszłości.

Pytania do refleksji:

Ile czasu poświęcasz swojej rodzinie?

Jakie zadania wspólnie podejmujecie?

Jakie wartości są dla Ciebie ważne i jak przekazujesz je swoim dzieciom?

Co jednoczy Twoją rodzinę w trudnych chwilach?

Co robisz, by nie ulec pokusie narzekania, pretensji, uporu, zrzucania odpowiedzialności na innych?

 Zadanie na ten miesiąc:

„MYŚL DOBRZE O WSZYSTKICH.  NIE MYŚL ŹLE O NIKIM. STARAJ SIĘ W NAJGORSZYM DOSTRZEC COŚ DOBREGO.”

                                               Kard. Stefan Wyszyński, ABC Społecznej Krucjaty Miłości, 2