• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg
  • 10.jpg

Lepiej - krótki, żartobliwy wierszyk o strukturze dwuwiersza, rymowany, zazwyczaj pisany ośmiozgłoskowcem. Pierwszy wers lepieja zaczyna się od słowa: „lepiej”, „lepszy”, „lepsza”, „lepsze”, natomiast drugi wers od słowa: „niż”, „niźli”, „niżeli”, „aniżeli”.

Za twórcę lepieja jako gatunku literackiego uznaje się Wisławę Szymborską, a za twórcę nazwy gatunku - jej wieloletniego sekretarza Michała Rusinka.

Szymborska genezę powstania lepieja opowiedziała w następującej anegdocie: „W pewnej podmiejskiej gospodzie podano mi kartę, w której przy pozycji „flaki”  ktoś dopisał drżącą ręką „okropne”. Pomyślałam, że na tym poprzestać nie wolno. Nawet w najlepszej restauracji zdarzy się czasem jakieś paskudztwo. Trzeba następnych gości jakoś przed nim ostrzec. Krótki wierszyk, łatwo wpadający w ucho, najlepiej się do tego nadaje”.

W ramach Tygodnia Języka Ojczystego, który w dniach 17 – 21 lutego zorganizowały w szkole nasze panie polonistki, uczniowie klas siódmych mieli za zadanie napisać własnie takie lepieje związane ze szkołą. Poniżej mała próbka tego, co powstało na lekcjach języka polskiego.