• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg
  • 10.jpg

W związku z pojawiającymi się w Europie przypadkami zachorowań na koronawirusa, zwracamy się z prośbą o rozmowę z dziećmi na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym częste mycie rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochronę podczas kaszlu i kichania.

Jeżeli to możliwe prosimy, aby nie posyłać do szkoły dzieci przeziębionych i chorych.

Unikajcie Państwo wyjazdów do krajów, w których stwierdzono ogniska wirusa. 

W przypadku kontaktu z osobą, która przyjechała z trenów, gdzie koronawirus się pojawił, bądź osobą zakażoną, należy niezwłocznie powiadomić o tym Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Biłgoraju ul. Gen. H. Dąbrowskiego 15, tel. 84 686 15 22 lub 84 686 01 20 lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. 

Jeśli nie było kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw oraz niepokoju. 

Prosimy na bieżąco sprawdzać komunikaty na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.


Profilaktyka zdrowotna dotycząca koronawirusa.
Należy:

1. Często myć ręce

Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Wirus osłonięty jest cienką warstwą tłuszczową, którą niszczą detergenty, mydło, środki dezynfekcyjne, promienie UV. Mycie rąk z użyciem wody z mydłem zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

2. Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu

Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić przedmioty, powierzchnie dotykane, np. przy powitaniu, osoby.

3. Zachować bezpieczną odległość 

Należy zachować co najmniej 1-1,5 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha i ma gorączkę. Gdy ktoś z chorobą układu oddechowego, taką jak zakażenie koronawirusem, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki zawierające wirusa. Jeśli jest się zbyt blisko, można wdychać wirusa.

4. Unikać dotykania oczu, nosa i ust

Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.