• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg
  • 10.jpg

Szanowni Rodzice !
Drodzy Uczniowie!

Informuję, że zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej, w celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się koronawirusa, z dniem 12 marca zostają zawieszone do dnia 25 marca 2020 r. włącznie, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w Szkole Podstawowej nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju.

Dla rodziców dzieci, którzy w wyjątkowych sytuacjach nie będą mogli zorganizować opieki w czwartek i piątek 12 – 13 marca 2020 r. szkoła będzie prowadzić zajęcia opiekuńcze. Od poniedziałku 16 marca dzieci i uczniowie nie przychodzą do szkoły. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy.

Apeluję do Szanownych Rodziców, aby w okresie 12 – 25 marca dzieci pozostawały w domu unikając dużych skupisk ludności. Przerwa w funkcjonowaniu szkoły nie oznacza dni wolnych od nauki. Dlatego zachęcam uczniów do samodzielnej pracy w czasie, gdy nie będzie lekcji w szkole, do przeczytania ulubionej książki, uzupełnienia zaległości i przygotowywania się do egzaminu klas ósmych i rozwijania swoich kompetencji z wykorzystaniem np. domowej platformy MEN e-podręczniki.pl i dziennika elektronicznego.

Rodzicom dzieci do lat ośmiu przysługuje zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Proszę o rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny i czystości i śledzeni na bieżąco komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej. Osoby wracające z regionów zagrożonych wirusem powinny powiadomić telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego.