• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg
  • 10.jpg

„Tak tęsknie oczekiwaliśmy tej chwili,
jak zeschła ziemia oczekuje blasku dnia,
jak więzień oczekuje wolności!
Bo cóż właściwsze człowiekowi nad wolność, nad życie, nad radość”.

( Stefan Kardynał Wyszyński )

W tych szczególnych dniach pochylamy się nad wielkimi tajemnicami naszej wiary.
Po spotkaniu z Krzyżem, przy którym uczyliśmy się i doświadczali Miłości,
przychodzi czas Poranka Wielkanocnego.
Życzymy, aby Zmartwychwstały Chrystus obdarzał zdrowiem, spokojem i błogosławieństwem.
Przejdźmy przez ten trudny czas umocnieni wiarą i nadzieją,
która zawiera w sobie światło mocniejsze od ciemności, jakie teraz panują w naszych sercach.

Dyrekcja, Nauczyciele i Uczniowie 
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Prymasa
Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju