• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg
  • 10.jpg

W grudniu 2020 r. został podsumowany IX Wojewódzki Konkurs Plastyczny i Literacki „Mój Anioł” organizowany pod patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz Starosty Krasnostawskiego przez Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Konopnickiej w Krasnymstawie i Stowarzyszenie Przyjaciół MDK „Dzieci z pasją”.

Na konkurs w kategorii literackiej wpłynęły 82 prace z 31 placówek z terenu województwa lubelskiego i podkarpackiego, natomiast w kategorii plastycznej 686 prac z 94 placówek z terenu województwa lubelskiego.

Celem konkursu było m.in. inspirowanie do kreatywności i własnej pracy twórczej, wychowanie przez sztukę do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych oraz rozwijanie wrażliwości i poczucia piękna.

Miło jest nam poinformować, że w kategorii plastycznej, uczniowie klas V – VIII, nagrodę otrzymała uczennica klasy 8a Zuzanna Bielak, natomiast prace Katarzyny Sudoł, także z klasy 8a oraz Błażeja Zygmunta z klasy 2d znalazły się na wystawie.  W kategorii literackiej, uczniowie klas I-IV, wyróżnienie otrzymał Michał Sudoł z klasy 4c.

Tematyka prac związana była z aniołami oraz z różnymi zadaniami jakie mają do spełnienia. Mogła być  potraktowana bardziej subiektywnie, dotyczyć osobistych skojarzeń i refleksji wywołanych określeniem „Mój Anioł”. W obecnym czasie, trudnym dla społeczeństwa ze względu na zagrożenie zdrowia i życia, organizatorzy konkursu zachęcali uczestników do zwrócenie uwagi na właściwe postawy społeczne i obywatelskie każdego człowieka, poczucie odpowiedzialności za siebie i innych, a także ukazania wysoce moralnych postaw godnych naśladowania.

Serdecznie gratulujemy, życząc dalszych sukcesów. 


 

Mój Anioł

Bóg tchnął,
i życie swe rozpocząłem.
Przyszedł mój Anioł
i wziął mnie pod swą obronę.
Gdy w brzuszku mamy
jeszcze mieszkałem,
Jego za rękę
często trzymałem.
Kiedy nadeszła narodzin pora
i pierwszy na świecie oddech łapałem,
stał Anioł obok mej mamy,
powiedział do mnie: ,,tu na ciebie czekałem”.
Kiedy swe pierwsze kroki stawiałem
i pierwsze słowa mówiłem,
gdy cały świat poznawałem,
był przy mnie - ja to wiedziałem.
Mój Anioł mama,
mój Anioł tata,
mam siostrę Anioła,
Anioła brata.
Mnóstwo Aniołów chodzi po świecie.
Kim są? Czy wiecie?

(Michał Sudoł, klasa 4c)