• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg
  • 10.jpg

Mamy zaszczyt zaprosić uczniów szkół podstawowych z województwa lubelskiego do udziału w XII Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o kulturze Polski, krajów anglojęzycznych i niemieckojęzycznych The Globetrotter. Konkurs odbędzie się 17 czerwca 2021 r. o godz. 12:00 w Szkole Podstawowej nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju.

Celem konkursu jest pogłębianie wiedzy uczniów z zakresu historii i kultury Polski, krajów anglojęzycznych i niemieckojęzycznych, kształtowanie postawy szacunku wobec tradycji i kultury własnego narodu oraz innych narodów, wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu ich talentów językowych oraz rozwijanie kompetencji informatycznych i społecznych.

Mamy nadzieję, iż włączą się Państwo w realizację tych celów poprzez liczny udział w konkursie.
Uczestnikami konkursu są uczniowie klas V -VIII szkół podstawowych województwa lubelskiego.

Konkurs składa się z czterech kategorii:
1. test wiedzy z zakresu kultury i historii Polski (konkurencja indywidualna)
2. test wiedzy z zakresu kultury i historii krajów anglojęzycznych (konkurencja indywidualna)
3. test wiedzy z zakresu kultury i historii krajów niemieckojęzycznych (konkurencja indywidualna)
4. prezentacja multimedialna/film (konkurencja zespołowa)

Szkoła może zgłosić udział we wszystkich czterech lub w wybranych kategoriach; uczeń może wziąć udział w dwóch kategoriach: indywidualnej (jednej z 3) i zespołowej (szczegóły w załączonym regulaminie).
Zapraszamy do udziału w konkursie. Na laureatów czekają dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Sponsorów.
W załączeniu regulamin oraz formularze.

Czekamy na Państwa zgłoszenia do 25 maja br.


REGULAMIN

ZGODA RODZICÓW

KARTA ZGŁOSZENIA