• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg
  • 10.jpg

Znamy już tegoroczne wyniki egzaminu ósmoklasistów. 2 lipca 2021 r. zostały one udostępnione w ZIU (SIOEO) – https://wyniki.edu.pl.

Informujemy, że zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty będą mogli odbierać absolwenci naszej szkoły w piątek 09.07.2021 r. w budynku przy ul. Kościuszki 41 według następującego porządku: 

Klasa 8A - godzina 9:00 - s.18
Klasa 8B - godzina 9:30 - s.28
Klasa 8C - godzina 10:00 - s.31
Klasa 8D - godzina 10:30 - s.10
Klasa 8E - godzina 11:00 - s.25
Klasa 8F - godzina 11:30 - s.32

Po zaświadczenie uczniowie klas ósmych przychodzą osobiście i zgodnie z harmonogramem wyznaczonym przez szkołę.  Jeśli uczeń nie może przyjść osobiście, zaświadczenie może odebrać rodzic lub upoważniona przez rodzica osoba. W takiej sytuacji zarówno rodzic jak i upoważniona osoba powinni okazać swój dowód tożsamości.

Jeśli ktoś z różnych względów nie może zgłosić się po odbiór zaświadczenia w piątek 09. 07.2021 r., to prosimy o indywidualny kontakt z sekretariatem szkoły.

Przypominamy również zdającym o konieczności przekazania zaświadczeń/informacji o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty do wybranych przez kandydatów szkół ponadpodstawowych w wymaganym terminie.