• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg
  • 10.jpg


W ramach projektu „Szkoła odpowiedzialna cyfrowo” Samorząd Uczniowski przystąpił do kampanii społecznej IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-IE, LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ. Celem kampanii było zwrócenie uwagi na ważność relacji osobistych, które w tym trudnym dla wszystkich roku 2021 nabrały jeszcze większego znaczenia.

Uczniowie przygotowali kartki świąteczne, które zostały przekazane podopiecznym Domu Pomocy Społecznej w Teodorówce, Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Biłgoraju, Hospicjum dla Dorosłych „Santa Galla” w Łabuńkach koło Zamościa, tak, by osoby w podeszłym wieku poczuły się ogarnięte pamięcią i dobrym sercem naszych uczniów.

Dlaczego wysyłanie kartek jest ważne? Sprawiają ogromną radość odbiorcy. Wysłane kartki przywołują wspomnienia i pamięć o nadawcy, za każdym razem gdy na nie spoglądamy. Napisane kartki pozostawiają po sobie trwały ślad, którego nie można tak po prostu wykasować. Poprzez własnoręczne skreślenie kilku słów podkreślamy wyjątkowość osób do których wysłaliśmy kartkę świąteczną.