• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg
  • 10.jpg

Szkoła Podstawowa nr 3  w Biłgoraju po raz dwudziesty pierwszy, wraz z biłgorajskim oddziałem PTTK, była współorganizatorem i gospodarzem Powiatowego Konkursu Wiedzy o Powstaniu Styczniowym (zasięg ogólnopolski z uwzględnieniem działań powstańczych na Lubelszczyźnie). Konkurs po raz pierwszy odbył się pod patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty. Wzięło w nim udział 42 uczniów z 9 szkół powiatu biłgorajskiego. Konkurs rozegrany został w dwóch kategoriach: szkoły podstawowe i szkoły średnie. Nagrody książkowe ufundowało Powiatowe Starostwo w Biłgoraju.

Po etapie pisemnym i ustnym wyłoniono zwycięzców.

Klasyfikacja końcowa w kategorii szkół podstawowych:

Indywidualnie:  I miejsce – Dominika Szubiak – SP nr 5 w Biłgoraju           

                          II miejsce –  Michał Pińciurek – SP w Hedwiżynie

                                             Natalia Rębacz – SP nr 1 w Biłgoraju

                          III miejsce – Hanna Niedźwiedzka – SP nr 5 w Biłgoraju

                                               Katarzyna Bielak – SP w Dereźni

Drużynowo:    I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 5 w Biłgoraju

                      II miejsce – Szkoła Podstawowa w Hedwiżynie

                      II miejsce – Szkoła Podstawowa w Dereźni

                      III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 1 w Biłgoraju

Klasyfikacja końcowa w kategorii szkół ponadpodstawowych:

Indywidualnie:

                            I miejsce – Daria Gałczyńska – LO im. ONZ w Biłgoraju

                            II miejsce – Hanna Sławek  - LO im. ONZ w Biłgoraju

                            II miejsce –  Anna Szubiak - LO im. ONZ w Biłgoraju

                            III miejsce – Monika Ciosmak - Katolickie Liceum w Biłgoraju

Drużynowo: I miejsce – LO im. ONZ w Biłgoraju

                      II miejsce – LO im. ONZ w Biłgoraju

                      III miejsce – Katolickie Liceum w Biłgoraju