• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg
  • 10.jpg

27 maja 2022 r. w naszej szkole odbył się XXII Konkurs Wiedzy o Stefanie Kardynale Wyszyńskim Prymasie Tysiąclecia „Dla nas, po Bogu, największa miłość to Polska”. W tym roku odbył się on pod patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty.

Ideą konkursu jest zachęcić uczniów do poznawania życia i nauczania wielkiego Polaka, Męża Stanu, nauczyciela i duchowego przewodnika – Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Pogłębianie wiedzy o Prymasie Wyszyńskim ma pobudzi młodych ludzi do zaczerpnięcia z treści Jego nauczania oraz wprowadzenia ich w życie.

Celem konkursu jest m.in. uczczenie ogłoszenia kardynała Stefana Wyszyńskiego błogosławionym Kościoła Katolickiego, popularyzacja wiedzy o życiu, posłudze i świętości kardynała Stefana Wyszyńskiego, poznanie wpływu życia i działalności Stefana Kardynała Wyszyńskiego na współczesne dzieje Polski, kształtowanie postaw i promowanie wartości oraz ideałów, którym wierny był Prymas Tysiąclecia, odkrywanie, że słowa Kardynała Stefana Wyszyńskiego są aktualne, ukazanie wzorca osobowego wybitnego Polaka, wdrażanie uczniów do samokształcenia, szlachetna rywalizacja w poczuciu wspólnoty wiary.

Uczniowie wykazali się dużą wiedzą o życiu, nauczaniu Prymasa Tysiąclecia, jego rodzinie, miejscach w których przebywał oraz wartościach jakie głosił.

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

W  kategorii klas IV – VI:

I miejsce Izabela Rykowska – SP w Aleksandrowie

II miejsce Martyna Kaczor – SP nr 1 w Biłgoraju

III miejsce Maja Droździel – SP w Aleksandrowie

Wyróżnienie Maciej Gałka - SP nr 1 w Biłgoraju

Wyróżnienie Oliwier Pogorzelec - SP nr 1 w Biłgoraju

W  kategorii klas VI - VIII:

I miejsce Karol Kozdra - SP nr 1 w Biłgoraju

II miejsce Wiktor Banach - SP nr 1 w Biłgoraju

III miejsce Anna Kusz - SP nr 1 w Biłgoraju

Wyróżnienie Amelia Bździuch - SP w Aleksandrowie

W  kategorii szkół ponadpodstawowych:

I miejsce Daria Gałczyńska – LO im. ONZ w Biłgoraju

II miejsce Faustyna Mazurek - LO im. ONZ w Biłgoraju

III miejsce Maciej Bukarewicz - LO im. ONZ w Biłgoraju

Gratulacje i podziękowania należą się wszystkim uczniom biorących udział w tym konkursie  – każdy z uczestników choć odrobinę mógł poszerzyć swoje horyzonty i poznać postać Prymasa Tysiąclecia.