• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg
  • 10.jpg

Od dwudziestu jeden lat naszej szkole patronuje Ksiądz Prymas Stefan Kardynał Wyszyński. 15 czerwca 2022 roku, to był pierwszy Dzień Patrona Szkoły po wyniesieniu go we wrześniu 2021 roku na ołtarze.

Tegoroczne obchody Dnia Patrona skupiły się wokół słowa Ojczyzna. W dzisiejszych czasach komputerów i niezwykłych osiągnięć technicznych Ojczyzna to takie niemodne słowo. W codziennym trudzie dnia zapominamy lub nie chcemy pamiętać o patriotyzmie, miłości do kraju, za który tak wielu rodaków oddało swoje życie. Uczniowie klasy IV i VIII w montażu słowno – muzycznym pod hasłem „Pamięć o przeszłości oznacza zaangażowanie w przyszłość” przypomnieli społeczności szkolnej słowa Stefana Kardynała Wyszyńskiego o Ojczyźnie i szacunku do niej. Przeplatały się one z piękną oprawą muzyczną, na którą złożyły się teksty poświęcone Polsce: Jest takie miejsce, Uwierz Polsko, O Ziemio polska, Wolność oraz jakże wymowna w dzisiejszych czasach Modlitwa o pokój.  

Tegoroczny Dzień Patrona Szkoły był wyjątkowy, ponieważ w naszym świętowaniu towarzyszył nam szczególny gość - siostra Nulla Lucyna Garlińska ze Wspólnoty Sióstr Uczennic Krzyża. Opowiedziała ona świadectwo swego życia i cudownego uzdrowienia z choroby nowotworowej. To właśnie jej niewyjaśniony powrót do zdrowia jest przypisywany wstawiennictwu kard. Stefana Wyszyńskiego i został uznany w jego procesie beatyfikacyjnym. Wskazała nam, byśmy nie lękali się wybierać to, co prawdziwe, choć trudne, byśmy byli jak orły wznoszące się nad granią, więc ponad tym, co teraz, co dziś, co łatwe, co przeciętne.

Tegoroczny Dzień Patrona zakończyła Msza św. dziękczynna za dar beatyfikacji Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

Biorąc udział w tak ważnej uroczystości pokazaliśmy, że nikt tak pięknie nie wskaże nam drogi, nie ukaże, co ważne w życiu, dlaczego Polska nasza tak niezwykła jest, jak Ten, którego wspominaliśmy - Błogosławiony Stefan Kardynał Wyszyński, Patron naszej szkoły.