• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg
  • 10.jpg

W dniach 11 – 22 lipca 2022 r. Oddział PTTK w Biłgoraju we współpracy z Urzędem Miasta i Szkołą Podstawową nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju zorganizował półkolonie w ramach projektu pn. „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Ukrainy”. Zadanie było współfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego otrzymanych za pośrednictwem zleceniodawcy od darczyńcy Prowincji Gerderland.

W ramach programu wypoczynku w ciągu 10 dni dla 20 dzieci, uchodźców z Ukrainy, uczestnicy półkolonii uczestniczyli w kilku wycieczkach krajoznawczych po Biłgoraju, do Szkółki Leniej Nadleśnictwa Biłgoraj, do Zagrody Sitarskiej, Sanktuarium św. Marii Magdaleny w Puszczy Solskiej. Brali udział w zabawach w biłgorajskim Powerlandzie. Wyjeżdżali też do Górecka Kościelnego, Józefowa, Roztoczańskiego Parku Narodowego, Bliżowa  - Wioski Indiańskiej, , Krasnobrodu – Parku dinozaurów,  Janowa Lubelskiego – ZOOM-u Natury.  Zajęcia sportowe i konkursy zorganizował również biłgorajski  OSiR. Dzieci rozwijały swoje umiejętności plastyczne oraz umiejętność posługiwania się językiem polskim, biorąc udziału w różnego rodzaju konkursach. W prowadzeniu grup pomagały opiekunki z Ukrainy pełniąc jednocześnie role tłumaczy. 

W czasie półkolonii dzieci spotkały się z Burmistrzem Biłgoraja, panem Januszem Rosłanem. Grupę wspierał też swoją wiedzą krajoznawczą Prezes Oddziału PTTK i jednocześnie Dyrektor Szkoły  Podstawowa nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju, pan Marian Kurzyna. Półkolonie dzieci uchodźców z Ukrainy odbywały się równolegle z kolonią dzieci, które przyjechały do naszego miasta z Nowowołyńska, partnerskiego miasta Biłgoraja. 

Na zakończenie dzieci otrzymały nagrody za udział w konkursach plastycznym i sportowym.