• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg
  • 10.jpg

Legnica, nieprzerwanie od 1984 roku, jest organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego. Co roku w listopadzie staje się stolicą krasomówców, którzy przyjeżdżają tu na święto polszczyzny.

W dniach 16 – 19 listopada 2023 r. w Legnicy odbył się XXXIX Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy Dzieci i Młodzieży Szkół Podstawowych. W pierwszym dniu uczniowie na żywo przed jury wygłosili 5-minutowe wystąpienia. Drugiego dnia najlepsi finaliści (8 osób) wygłosili 7-minutowe wystąpienia i 3-minutową improwizację. Wypowiedzi były związane z turystyką, krajoznawstwem i historią naszego kraju. Uczestnicy prezentowali walory własnego regionu, jego zabytków, historii, współczesnych osiągnięć i sylwetek ciekawych ludzi, bliskich sercu uczestnika oraz zasłużonych dla kraju i regionu.

W tym roku do ogólnopolskich zmagań zakwalifikowało się 26 uczestników z 11 województw. Województwo lubelskie reprezentowało dwoje naszych uczniów – Łucja Podpora i Jakub Bryła z klasy 6a.

Jest nam miło poinformować, że Jakub Bryła za swoje wystąpienie pod tytułem „Puszcza Solska, czyli las wokół nas” otrzymał dwie nagrody specjalne: Nagrodę Koła Przewodników Terenowych i Sudeckich Oddziału PTTK w Legnicy oraz Nagrodę Prezesa Międzyszkolnego Oddziału PTTK w Przeworsku.  W klasyfikacji generalnej Kuba z szóstym wynikiem zajął X miejsce w konkursie. 

XXXIX Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy Dzieci i Młodzieży Szkół Podstawowych odbył się pod Honorowym Patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki. Organizatorami Konkursu byli Zarząd Oddziału PTTK w Legnicy przy współpracy ze Szkolnym Schroniskiem Młodzieżowym i Szkołą Podstawową nr 19 w Legnicy.

Konkurs w Legnicy to prawdziwa uczta duchowa. Oprócz zmagań jego uczestnicy wzięli udział w warsztatach krasomówczych, wycieczce na Zamek Grodziec, zwiedzaniu Legnicy z przewodnikiem, seansie filmowym oraz wycieczce do Wrocławia, podczas której mogli obejrzeć Panoramę Racławicką.

Celem konkursów krasomówczych jest zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na potrzebę pielęgnacji języka ojczystego, kształtowanie u młodzieży szacunku do ojczystej ziemi, kultury i małych ojczyzn, rozbudzanie zamiłowania do pięknego i sugestywnego mówienia oraz kształtowanie umiejętności poprawnego, jasnego i logicznego formułowania myśli. Zadaniem konkursów jest również rozbudzanie zainteresowań krajoznawczych wśród dzieci i młodzieży, zachęcanie do poznawania własnego regionu, jego historii, dorobku, zdobywanie wiedzy o Polsce i Polakach, wyszukiwanie tematów ciekawych krajoznawczo, a następnie ich prezentowanie.

Kubie z klasy 6a serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!


Autorem zdjęć jest p. Piotr Szymczewski