6 listopada 2023 r. w naszej szkole odbył się etap powiatowy Konkursu Plastycznego „Kolory Niepodległości”. Jego organizatorem jest Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Tomasz Zieliński, a współorganizatorem Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w Zamościu oraz Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie. Konkurs był adresowany do dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas I – IV szkół podstawowych.

Laureatami konkursu zostali:

  1. miejsce ex aequo:

Pola Kuczma kl. 4, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Błogosławionego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju

Hanna Bosak kl. 4, Szkoła Podstawowa nr 5 im. Księdza Jana Twarowskiego w Biłgoraju

  1. miejsce:

Agata Bucior kl. 1, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Lipinach Górnych

  1. miejsce:

Damian Zdybel kl. 2, Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Turobinie

Wyróżnienia otrzymali:

Jagoda Wasąg kl. 2, Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Aleksandrowie

Alicja Raduj kl. 2, Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego we Frampolu

Sandra Korzeń kl. 3, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łukowej

Kornel Sedlak kl. 3, Prywatna Szkoła Podstawowa w Biłgoraju

Zuzanna Jasińska kl. 4,  Szkoła Podstawowa nr 5 im. Księdza Jana Twarowskiego w Biłgoraju

Julia Dycha kl. 4, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Błogosławionego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju

Konkurs miał na celu: wspieranie postaw patriotycznych i szacunku dla symboli narodowych, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, popularyzowanie wiedzy o tematyce patriotycznej w formie plastycznej, kształtowanie inwencji twórczej, wyobraźni i wrażliwości artystycznej, przybliżenie życiorysów postaci zaangażowanych w walkę o niepodległość oraz ukazanie różnych form obchodów rocznicy niepodległości w środowisku lokalnym.

Serdecznie gratulujemy nagrodzonym i wyróżnianym.