„Jedyną rzeczą, która może uratować świat jest odzyskanie świadomości o świecie. To właśnie czyni poezja.” – Allen Ginsberg

21 marca to dzień kiedy obchodzony jest Światowy Dzień Poezji. Święto ustanowione przez UNESCO jesienią 1999 roku. Główne uroczystości tego święta odbywają się w Paryżu. Celem tego dnia jest promocja czytania, pisania, publikowania i nauczania poezji na całym świecie.

Poezja jest dla każdego - łączy ludzi w różnym wieku, o różnym pochodzeniu, poglądach czy statusie materialnym. Skłania do refleksji, poznania myśli i emocji innych ludzi, czasem wyjścia poza schemat, uważniejszego spojrzenia, zatrzymania się choć na chwilę.
Pozwala widzieć i rozumieć więcej, czyni życie piękniejszym lub po prostu - bardziej znośnym. Wymaga od nas uwagi, otwartości, empatii.

Biblioteka szkolna, aby uczcić to święto zorganizowała wraz z Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną Filia Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży  w Biłgoraju – Maraton czytania poezji. W maratonie mogli wziąć udział wszyscy chętni uczniowie z klas I-VIII.

Czytanie odbywało się w 2 grupach wiekowych.

Uczniowie klas II-III czytali wierszyki Marii Konopnickiej (rok Marii Konopnickiej).

Uczniowie klas V-VIII z racji obchodów roku Polskiego Romantyzmu prezentowali wiersze Mickiewicza, Słowackiego, Krasińskiego, Norwida. Ta część prezentacji wzbogacona została także o wiersze w języku ukraińskim, które przedstawili nasi uczniowie z Ukrainy.