„Przygoda w krainie książek”

Głównym celem projektu "Wielka Liga Czytelników" jest tworzenie mody na czytanie wśród rodzin. Pragniemy, aby czytający rodzic stanowił dobry przykład dla dziecka i był dla niego promotorem kultury.

Najważniejsze informacje dla uczestników:

Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów. Rozgrywany jest w trzech kategoriach: klasy 1-3 , 4-6 oraz klasy 7-8.

Karty zgłoszenia, testy, karty sprawności i znaczki dostępne są w bibliotece szkolnej.

Uczestnicy etapu szkolnego zdobywają sprawności poprzez czytanie wskazanych książek (z listy 20 tytułów dostępnej poniżej i w bibliotece - wybierają 5) i rozwiązywanie do nich testów. Testy rozwiązywane mogą być w okresie od 20 października 2022 r. do 22 grudnia 2022r.

Lista 20 tytułów, klasy 4-6 

Lista 20 tytułów, klasy 7-8

Dozwolona, a nawet wskazana jest wspólna praca dzieci wraz z rodzicami, opiekunami, rodzeństwem przy rozwiązywaniu testów. Uwaga! Rodzic powinien pomagać i wspierać dziecko, a nie rozwiązywać testy za dziecko.

Wypełnione formularze uczestnicy oddają do biblioteki. Test jest zaliczony, gdy zawodnik uzyska minimum 80 punktów na 100 możliwych. Swoje wyniki można śledzić na stronie Wielkiej Ligi po zarejestrowaniu przez koordynatora placówki.

Warunkiem koniecznym zaliczenia pierwszego etapu konkursu jest zdobycie minimum pięciu sprawności.

 Uczestnicy którzy zdobędą 5 sprawności i przyniosą kompletną kartę sprawności do biblioteki biorą udział w teście kwalifikacyjnym do etapu powiatowego który odbędzie się na początku stycznia 2023r. Troje najlepszych z każdej z kategorii przechodzi do etapu powiatowego i już od tego etapu stanowią drużynę.

Najlepsze drużyny rywalizują na kolejnych etapach – powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim.

Nasza szkoła w 2019 roku zdobyła tytuł Mistrza Polski. W kategorii klas 1-4 Mistrzami została drużyna chłopców: Mateusz Dubiel, Adam Mełges, Aleksander Żuk.

Od tamtego czasu nie odbyła się  już żadna edycja ogólnopolska. Tytuł jest jeszcze nasz;-) Choć długa droga, ale może i w tym roku nam się uda;-)

ZAPRASZAMY