Świetlica szkolna wzięła udział w ogólnopolskiej akcji adresowanej do świetlic szkolnych „Wielka Międzyświetlicowa Wymiana Pocztówkowa”.

Akcja ta polegała na przesłaniu kartek z pozdrowieniami dowolnie wybranym wcześniej świetlicom z terenu całej Polski, które zgłosiły chęć udziału w tym przedsięwzięciu.

Dzieci na zajęciach uczyły się adresować i wypisywać pocztówki, które powędrowały do świetlic m.in. Wrocławia, Warszawy, Bielsko-Białej, Torunia, Szczecina, Malborka. Do naszej szkoły dotarły już pozdrowienia od świetliczaków ze z prawie wszystkich województw.

Dodatkowo przy okazji nauki adresowania pocztówek dzieci poznawały różne miejscowości z całej Polski. Na zajęciach zaznajomiły się z ciekawostkami, dotyczącymi kultury i tradycji mieszkańców tych miejsc oraz ich walory turystyczne.

Dzieci wspólnie przygotowały Mapę Pocztówkową Polski, na której umieściły wszystkie otrzymane kartki z pozdrowieniami.

Dzięki wsparciu finansowemu Rady Rodziców mogliśmy sfinansować zakup znaczków i pocztówek. Za co serdecznie dziękujemy.