• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg
  • 10.jpg

Mamy zaszczyt zaprosić uczniów szkół podstawowych z województwa lubelskiego do udziału w XI Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Kulturze  Polski, Krajów Anglojęzycznych i Niemieckojęzycznych - The Globetrotter.

Konkurs odbędzie się 21 maja 2019 r. o godz. 10:00 w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju.

Celem konkursu jest pogłębianie wiedzy uczniów z zakresu historii i kultury Polski, krajów anglojęzycznych i niemieckojęzycznych, kształtowanie postawy szacunku wobec tradycji i kultury własnego narodu oraz innych narodów, wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu ich talentów językowych oraz rozwijanie kompetencji informatycznych i społecznych.  

Uczestnikami konkursu są  uczniowie klas V - VIII szkół podstawowych województwa lubelskiego.

Konkurs składa się z czterech kategorii:

1. test wiedzy z zakresu kultury i historii Polski (konkurencja indywidualna)

2. test wiedzy z zakresu kultury i historii krajów anglojęzycznych (konkurencja indywidualna)

3. test wiedzy z zakresu kultury i historii krajów niemieckojęzycznych (konkurencja indywidualna) 

4. prezentacja multimedialna/film (konkurencja zespołowa)

Szkoła może zgłosić udział we wszystkich czterech  lub w  wybranych kategoriach; uczeń może wziąć udział w dwóch kategoriach: indywidualnej (jednej z 3) i zespołowej (szczegóły w załączonym regulaminie).

Zapraszamy do udziału w konkursie. Na laureatów czekają dyplomy oraz atrakcyjne nagrody ufundowane przez Sponsorów. W załączeniu regulamin oraz formularze. Czekamy na Państwa zgłoszenia do 10 maja br.

Regulamin Konkursu

Karta zgłoszenia

Zgoda Rodziców/Opiekunów

Przykładowy test