• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg
  • 10.jpg

Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas VIII będą mogli uczestniczyć na terenie szkoły w konsultacjach z nauczycielami przedmiotów egzaminacyjnych, które będą odbywały się indywidualnie lub w małych grupach. W związku tym zwracamy się do uczniów klas VIII oraz ich Rodziców o przekazanie decyzji o udziale w konsultacjach. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb uczniów, a także warunków pracy szkoły z zachowaniem reżimu sanitarnego. 

Wypełnione deklaracje należy przesłać do wychowawcy klasy w formie elektronicznej, a w formie papierowej podpisane dostarczyć na pierwsze spotkanie do nauczyciela prowadzącego konsultacje. Ich harmonogram i organizację ustali dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielami.


Badanie potrzeb uczniów klas VIII w zakresie konsultacji z nauczycielami - deklaracja do pobrania