• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg

17 marca 2024 r. poczet sztandarowy naszej szkoły uczestniczył w odsłonięciu pomnika poświęconego żołnierzom Polskiego Państwa Podziemnego, który stanął przy ul. Zamojskiej, przy dawnym niemieckim więzieniu, gdzie w czasie II wojny światowej przetrzymywani byli członkowie AK. Uroczystość poprzedziła Msza Św. sprawowana w kościele pw. Wniebowzięcia NMP.

Nasza szkoła objęła patronat nad tym pomnikiem, a deklarację odczytał Jakub Bryła, uczeń klasy VI a.  

Patronat obejmować będzie:

 • włączenie Pomnika i jego idei w proces kształtowania postaw patriotycznych uczniów,
 • pielęgnowanie pamięci o tych, którym pomnik jest poświęcony,
 • włączanie Pomnika w program uroczystości szkolnych, np. poprzez składania kwiatów i zapalanie zniczy,
 • branie udziału delegacji uczniów Szkoły w oficjalnych uroczystościach miejskich organizowanych pod Pomnikiem,
 • reagowanie na wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia i dewastacje Pomnika oraz jego otoczenia poprzez zgłaszanie takich przypadków do odpowiednich służb,
 • pomoc w okresowych akcjach pielęgnowania Pomnika i jego otoczenia.