• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg

Regulamin XXIV Konkursu Wiedzy o Stefanie Kardynale Wyszyńskim Prymasie Tysiąclecia pod hasłem „Dla nas, po Bogu, największa miłość to Polska”

I. ORGANIZATORZY:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Błogosławionego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju
23-400 Biłgoraj
ul. 3 Maja 3
tel. (84) 686-07-17
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

przy współpracy parafii Wniebowzięcia NMP i św. Jana Pawła II w Biłgoraju.

II. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych i ponadpodstawowych Powiatu Biłgorajskiego oraz szkół prymasowskich z terenu Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej.
 2. Konkurs ma zasięg wojewódzki.
 3. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 4. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach:
 • kategoria I: klasy IV – VI szkoły podstawowej
 • kategoria II: klasy VII – VIII szkoły podstawowej
 • kategoria III: szkoła ponadpodstawowa
 1. Każda szkoła może zgłosić po 3 uczestników w każdej kategorii.
 2. Konkurs ma charakter indywidualny.
 3. Konkurs odbędzie się w dniu 10 maja 2024 r.
 4. Zgłoszenia do konkurs dokonuje katecheta lub inny nauczyciel z danej szkoły do dnia 7 maja 2024 r.
 5. Zgłoszenia do konkurs są przyjmowane telefonicznie pod numerem (84) 686-07-17, pocztą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres organizatora.
 6. Konkursu przeprowadza Szkolna Komisja Konkursowa powołana przez dyrektora szkoły, który odpowiada za organizację i przebieg konkursu.
 7. Uczestnicy otrzymują pytania konkursowe w formie testu, który składa się z pytań otwartych i zamkniętych dotyczących życia i posługi Stefana Kardynała Wyszyńskiego.
 8. Na rozwiązanie testu uczniowie mają 60 minut.
 9. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród będzie miało miejsce w siedzibie organizatora w dniu 10 maja 2024 r.
 10. Uczniowie, którzy zajmą I, II i III miejsca w każdej z trzech kategorii otrzymają dyplomy zawierające niezbędne dane ucznia, zasięg konkursu i dane organizatora oraz nagrody książkowe.

XXIII Konkurs Wiedzy o Stefanie Kardynale Wyszyńskim Prymasie Tysiąclecia pod hasłem „Dla nas, po Bogu, największa miłość to Polska” po raz trzeci został objęty Patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty (Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 25/2024 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 lutego 2024 r.)
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 25/2024 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 lutego 2024 r., § 6 pkt 2, miejsca 1,2,3 będą uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2024/2025.

 III.  CELE KONKURSU:

Ideą konkursu  jest zachęcić uczniów do poznawania życia i nauczania wielkiego Polaka, Męża Stanu, nauczyciela i duchowego przewodnika – Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Pogłębianie wiedzy o Prymasie Wyszyńskim ma pobudzi młodych ludzi do zaczerpnięcia z treści Jego nauczania oraz wprowadzenia ich w życie.

 1. Popularyzacja wiedzy o życiu, posłudze i świętości Błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 2. Poznanie wpływu życia i działalności Stefana Kardynała Wyszyńskiego na współczesne dzieje Polski.
 3. Kształtowanie postaw i promowanie wartości oraz ideałów, którym wierny był Prymas Tysiąclecia.
 4. Odkrywanie, że słowa Kardynała Stefana Wyszyńskiego są aktualne.
 5. Ukazanie wzorca osobowego wybitnego Polaka.
 6. Wdrażanie uczniów do samokształcenia.
 7. Szlachetna rywalizacja w poczuciu wspólnoty wiary.
 8. Wspieranie uczniów wykazujących szczególne zainteresowanie wybraną dziedziną wiedzy.

IV. ZAKRES MERYTORYCZNY KONKURSU:

Uczniowie biorący udział w konkursie, winni wykazać się wiedzą religijną i umiejętnościami zdobytymi podczas katechizacji w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, jak i w trakcie samokształcenia, dotyczącymi osoby i nauczania Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU:

 1. Życie i działalność Stefana Kardynała Wyszyńskiego:
 • Dzieciństwo i młodość Stefana Wyszyńskiego.
 • Lata posługi kapłańskiej.
 • Dziedzictwo Biskupa Lubelskiego w latach 1946 – 48 i Prymasa Tysiąclecia.
 • Czas pobytu w więzieniu księdza Prymasa.
 • Wartości, którym służył Kardynał Stefan Wyszyński.
 1. Kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024: Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, realizację adekwatnego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz zajęć wychowania do życia w rodzinie.
 2. ABC Społecznej Krucjaty Miłości Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

LITERATURA:

 • Łatka, B. Mackiewicz, ks. D. Zamiatała, Prymas Stefan Wyszyński – Biografia, Soli Deo, IPN Warszawa 2020
 • Wyszyński, Zapiski więzienne, Soli Deo 2006
 • Jan Paweł II, Kard. S. Wyszyński, Kardy. Józef Glemp, Człowiek niezwykłej miary, Fundacja „Czas to miłość” 2018
 • strona internetowa Instytutu Prymasowskiego w Warszawie http://wyszynskiprymas.pl/zyciorys-stefana-wyszynskiego/

INFORMACJE DODATKOWE

Regulamin dostępny na stronie internetowej szkoły: sp1.lbl.pl

Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela:

Dorota Lipińska – nauczyciel religii (kontakt tel.: (84) 686-07-17)