• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg
  • 10.jpg

W bieżącym roku szkolnym, po rocznej przerwie, nasza szkoła po raz drugi przystąpiła do ogólnopolskiego projektu Wielka Liga Czytelników. Celem tego konkursu czytelniczego jest: wyłonienie najlepszych czytelników wśród uczniów szkół podstawowych, promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży,  tworzenie społeczności aktywnych czytelników w kraju, wspieranie wartościowych form promocji czytelnictwa poprzez tworzenie platformy wymiany najlepszych praktyk proczytelniczych, rozpowszechnianie i odświeżanie kanonu krajowej i światowej literatury młodzieżowej, integracja międzypokoleniowa poprzez wspólne czytanie literatury budującej więzi rodzinne oraz wspólne działania podczas finału – „Wielka Zabawa Rodzinna”, promocja nowości wydawniczych, krajowej literatury współczesnej, promowanie postawy zdrowej rywalizacji i współpracy w grupie, promocja systematyczności, efektywnego zarządzania czasem i intensywnej pracy z tekstem wśród uczniów

Konkurs przebiega w czterech etapach:

a.     pierwszy – szkolno-biblioteczny: indywidualne zdobywanie sprawności czytelniczych i test kwalifikacyjny w szkołach

b.    drugi – powiatowy: test drużynowy;

c.     trzeci – półfinały wojewódzkie: test drużynowy;

d.    czwarty – finał ogólnopolski: test drużynowy.

Celem pierwszego etapu jest wyłonienie po trzech uczestników etapu powiatowego w obu kategoriach wiekowych. Uczestnicy pierwszego etapu zdobywają sprawności poprzez czytanie proponowanych przez organizatorów książek i rozwiązywanie przygotowanych do nich testów. Uczniowie mogą oddawać formularze do 24.01.2019 r. Uczestnicy konkursu, którzy zdobędą 6 sprawności, biorą udział w szkolnym teście kwalifikacyjnym do drugiego etapu – powiatowego. Test kwalifikacyjny jest podsumowaniem pierwszego etapu i odbywa się w szkole lub bibliotece publicznej bez udziału rodziców i bez tekstu konkursowej lektury.

W naszej szkole do testu kwalifikacyjnego zostały wybrane książki:

- dla klas I-IV  "Cukierku, ty łobuzie!", autor: Cichoń Waldemar

- dla klas V-VIII "Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi". Tom 1, autor:  Rafał Kosik

Termin testu: 30 stycznia 2019 r.

Test ma na celu wyłonienie jednej drużyny do etapu powiatowego maksymalnie po trzech zawodników z każdej kategorii (kl. 1 – 4 i kl. 5 – 8), którzy uzyskali najlepsze wyniki w teście kwalifikacyjnym, ale nie mniej niż 80% punktów. W przypadku trudności w wyłonieniu zwycięzców na skutek równej liczby punktów będzie przeprowadzona dogrywka (ustna lub pisemna).