Nad pytaniem - po co komu plotka, skąd się biorą plotki i jakie mogą być ich konsekwencje zastanawiała się grupa z klasy 6 podczas spotkania w bibliotece szkolnej. Zajęcia były przeprowadzone na podstawie autorskich warsztatów biblioterapeutycznych dr Wandy Matras-Mastalerz i z wykorzystaniem tekstu książki Madonny Jabłka Pana Peabody'ego. Uczestnicy uświadamiali sobie znaczenie plotki poprzez zabawę, słuchanie i działanie.  Zaangażowanie było duże, a zrozumienie tematu potwierdzone poprzez swobodne wypowiedzi i trafne wnioski końcowe uczestników.