• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg
  • 10.jpg

W przeddzień obchodów XIX Dnia Papieskiego, który w tym roku przypada 13 października 2019 r., w naszej szkole 10 października uczestniczyliśmy w uroczysty apel upamiętniający pontyfikat św. Jana Pawła II. Hasłem tegorocznego Dnia Papieskiego są słowa: „Wstańcie, chodźmy!”. Młodzież z klasy 8 przybliżyła postać Papieża Polaka szukającego źródła swojego powołania. Poznaliśmy Jana Pawła II, który uwielbiał rozmowy i spotkania z młodzieżą, śpiewanie piosenek przy ognisku czy wędrówki po górach. W wykonaniu scholi usłyszeliśmy „Barkę”, oazową pieśń, która wyprowadziła Karola Wojtyłę z Ojczyzny do Rzymu, a później była dla Niego wsparciem, gdy stanął wobec decyzji konklawe.

Przypomniane zostały chwile wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową oraz słowa Wielkiego Papieża Polaka, które wypowiedział podczas pierwszej pielgrzymki do Polski – „Nich zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej Ziemi”.

Montaż słowno - muzyczny był wyrazem naszego podziwu i ogromnej wdzięczności Papieżowi Janowi Pawłowi II za jego posługę w Kościele, a także zachętą by zatrzymać się nad Osobą Czcigodnego Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia, Patrona naszej szkoły, który już niedługo zostanie ogłoszony błogosławionym.  

Św. Jan Paweł II zafascynował wszystkich swoją niezwykłą osobliwością. Każdy, kto się z nim spotkał, odczuwał promieniowanie świętości i samego Boga. Natomiast sam Papież w wielu miejscach podkreślał wielkość życia i dzieła Kardynała Stefana Wyszyńskiego, o którym w pierwszych dniach po wyborze na Stolicę Piotrową powiedział: „Czcigodny i Umiłowany Księże Prymasie! Pozwól, że powiem po prostu, co myślę. Nie byłoby na Stolicy Piotrowej tego Papieża Polaka, który dziś pełen bojaźni Bożej, ale i pełen ufności rozpoczyna nowy pontyfikat, gdyby nie było Twojej wiary, niecofającej się przed więzieniem i cierpieniem, Twojej heroicznej nadziei, Twojego zawierzenia bez reszty Matce Kościoła, gdyby nie było Jasnej Góry i tego całego okresu dziejów Kościoła w Ojczyźnie naszej, które związane są z Twoim biskupim i prymasowskim posługiwaniem”.

Całe życie Jana Pawła II i Prymasa Tysiąclecia było niezłomnym świadectwem odpowiedzi na wołanie Jezusa: Wstańcie, chodźmy! Także dzisiaj te słowa nie straciły nic ze swej aktualności.